خانه بلورچیان ، آذربایجان شرقی , تبریز

  • خانه بلورچیان

خانه بلورچیان تبریز از جمله آثار اواخر دوره قاجاریه است و در محله سرخاب قاپوسی شهر تبریز قرار دارد. این خانه که سردر پر نقش و نگارش توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند، از در ورودی با یک پله می توان وارد هشتی اش شد. ساختمان اصلی در قسمت شمالی آن قرار دارد و رو به جنوب دارای ایوان ستون دار است. خانه بلورچیان دارای زیرزمین بوده و اتاق های زیر طنبی برای نشیمن تابستانی (حوضخانه) و دیگر اتا ق ها به صورت انباری و مطبخ استفاده می شود.

از خصوصیات بارز این خانه کامل بودن مجموعه و رعایت تقارن در نما است. تزئینات آجر به کار رفته در سردر و سرستون های نمای جنوبی، کاربندی حوضخانه، پنجره های ارسی و دیگر تزئینات چوبی به کار رفته در بنا دارای زیبایی خاصی است.


موقعیت بر روی نقشه :

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2017 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.18 , All Right Reserved.