مسجد صاحب‌الامر ، آذربایجان شرقی , تبریز

  • مسجد صاحب‌الامر

مسجد صاحب‌الامر یا مسجد شاه طهماسب یکی از مساجد قدیمی و کهن شهر تبریز است که در مرکز این شهر واقع شده است. این بنا توسط شاه تهماسب یکم ایجاد شده است و در آغاز متعلق به وی بوده است. بعدها با حملهٔ سپاهیان عثمانی به ایران، مسجد صاحب الامر به طور کلی ویران گردید. کاتب چلبی در کتاب جهان نما در این باره می نویسد: در قسمت شرقی میدان صاحب آباد متصل به جامع سلطان حسن، مسجد مزین دیگری وجود داشت که چون بنایش از شاه تهماسب بود، عساکر عثمانی جابه جا خرابش کردند. پس از عقب نشینی عثمانیان، این مسجد توسط میرزا محمدابراهیم -وزیر آذربایجان در زمان شاه سلطان حسین- مورد بازسازی قرار گرفت. بنای صاحب الامر مربوط به دوره صفوی است و در تبریز، انتهای خیابان دارئی، خیابان شکلی واقع شده است.


موقعیت بر روی نقشه :

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2017 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.18 , All Right Reserved.