ارگ علیشاه ، آذربایجان شرقی , تبریز

  • ارگ علیشاه

ارگ تبریز (علی شاه) به بازمانده‌های ایوان جنوبی ارگ علیشاه در شهر تبریز گفته می شود .سبک معماری این بنا به شیوه آذری و معمار آن استاد فلکی تبریزی ذکر شده است. این ارگ یکی از بلندترین دیوارهای تاریخی کشور و نماد شهر تبریز است. این ارگ در مرکز شهر تبریز قرار دارد و امروزه فضای پیرامون آن برای برگزاری نماز جمعه مورد استفاده قرار می گیرد و مصلای بزرگ تبریز در این مکان احداث شده است. ارگ تبریز توسط خواجه تاج الدین علی شاه بنا شده است. این بنا براثر زمین لرزه و گذر زمان تا حدودی تخریب شده است. در محوطه ارگ، آثار تاریخی ارزشمندی همچون مدرسهٔ نجات که به عنوان یکی از نخستین مدارس ایران به شمار می رفت و نیز سالن تئاتر شیر و خورشید قرار داشت.

امروزه تنها بخشی از دیوارهای عظیم و محراب بسیار بلند شبستان جنوبی این مسجد برجای مانده است که خود موید شکوه و آبادانی آن در گذشته است. دیوارهای موجود در حقیقت تشکیل دهندهٔ ایوان تاق پوش و حمال تاقی استوانه ای عظیمی بوده است که فضای به وجودآمده به عنوان شبستان و عنصبر اصلی مسجد علی شاه به شمار می رفته است. بقایای موجود بنا، حکایت از یک ایوان به عرض ۳۰٬۱۵ متر و جرز و دیواهای کناری به ضخامت ۱۰٬۴۰ متر و پی ها و فونداسیونی ژرف و حجیم متناسب سازه های فوقانی و ارتفاع احتمالی بنا تا خط آغاز طاق استوانه ای ۲۵ متر بوده است.


آدرس :

تبریز،ضلع جنوبی تقاطع خیابان امام خمینی و فردوسی


موقعیت بر روی نقشه :

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2017 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.18 , All Right Reserved.