میدان شهرداری ، آذربایجان شرقی , تبریز

  • میدان شهرداری

میدان شهرداری (ساعت) در مقابل کاخ شهرداری تبریز معروف به ساختمان ساعت واقع شده است. مردم به این میدان ساعات قاباغی (جلوی ساعت) می گویند. وجه تسمیهٔ این میدان به سبب شهرت ساعت تعبیه شده بر روی عمارت شهرداری است. کاخ شهرداری تبریز دارای یک برج ساعت چهارصفحه ای به ارتفاع ۳۰٫۵ متر است که با طنین موزون زنگ هایش، هر ۱۵ دقیقه یک بار، گذشت زمان را به گوش مردم تبریز می رساند. نمای خارجی این بنا از سنگ تراشیده شده است و نقشهٔ ساختمان شبیه به طرح یک عقاب درحال پرواز می باشد که با نمونهٔ ساختمان های کشور آلمان، قبل از جنگ جهانی دوم مطابقت دارد.

این عمارت در سال ۱۳۸۶ خورشیدی، به مناسبت بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس اولین انجمن شهر و بلدیه ایران در تبریز، به نخستین موزه شهر و شهرداری های کشور تبدیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. برج ساعت شهرداری تبریز در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی در محل نوبر به دستور حاج ارفع الملک با نظارت مهندسان آلمانی به سبک بناهای کشور آلمان احداث گردیده است.

این میدان تا سال ۱۳۲۴ چهارراه بود. در زمان حکومت سید جعفر پیشه وری میدان آن ساخته شد و تندیس نیمتنه باقرخان سالار ملی در آنجا نصب شد. پس از سقوط پیشه وری مجسمهٔ محمدرضاشاه را در آن جا قرار دادند. این میدان از میادین اصلی شهر تبریز به شمار می رود.


آدرس :

تبریز، تقاطع خیابان ارتش جنوبی و امام خمینی


موقعیت بر روی نقشه :

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2017 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.18 , All Right Reserved.