برج خلعت پوشان ، آذربایجان شرقی , تبریز

  • برج خلعت پوشان

در ده کیلومتری شرق تبریز در روستای کرگج از دهستان باسْمَنج برج آجری بلندی وجود دارد که به برج خلعت پوشان معروف شده است. این ساختمان از آثار دوران صفوی می باشد و در دوره قاجار نیز در این بنا خلعت اعطائی پادشاهان ایران بر دوش فرمانداران و خدمتگزاران محل انداخته می شد. این برج دارای شانزده پهلو و سه طبقه است

برج خلعت پوشان برج آجری منشور شکل بلندی است که دارای یک قاعده کثیر الاضلاع ۱۶ ضلعی می باشد که قطر قاعده آن ۹٫۵ متر می باشد. برج دارای دو طبقه است، سقف طبقه اول گنبدی و سقف طبقه دوم ریخته و بعدا با تیر آهن پوشش شده است. طاق نماهای جهات اصلی، به شکل طاق جناغی هستند اما جوانب دوازده گانه دیگر به شکل اسپر و دارای طاق نما و تزئیناتی از آجر و کاشی به رنگهای سیاه و آبی است. طبقه سوم برج فاقد سقف بوده و بالای دیوار آن کنگره دندانه ای ساخته شده است که در آیینهای ویژه از آنها استفاده میشده است.


آدرس :

تبریز، روستای گرگج


موقعیت بر روی نقشه :

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2017 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.18 , All Right Reserved.