خانه گنجه ای زاده ، آذربایجان شرقی , تبریز

  • خانه گنجه ای زاده

خانه گنجه ای زاده تبریز مربوط به دوره قاجار است. اگر چه زیرزمین های ویژه دوره پهلوی رنگ و بوی معماری عصر پهلوی را به آن بخشیده است. این بنای تاریخی در دوره ای بخشی از دانشکده معماری دانشگاه صنعتی سهند تبریز بود.خانه گنجه ای زاده دارای آمیزه ای از سبک های معماری دوره قاجار و پهلوی است. این خانه سه هزار مترمربع مساحت دارد و اعیانی آن در سه طبقه از اتاق هایی در یک ردیف بدون اندرونی و بیرونی تشکیل شده است. کاربست زاویه های تیز در ساخت خانه گنجه ای زاده و پنجره های مستطیل شکل بدون خمیدگی در ساختمان این بنا نشانه آشنا بر آغاز معماری مدرن و فاصله گرفتن از معماری سنتی ایرانی در تبریز است


آدرس :

تبریز ، محله تاریخی مقصودیه ، روبروی دانشکده معماری


موقعیت بر روی نقشه :

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2017 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.18 , All Right Reserved.