بيگ كورال و ژوراسيك پارك ، هرمزگان , کیش

  • بيگ كورال و ژوراسيك پارك

از سايت هاي زيباي جزيره کیش مي توان به سايت‌هاي بيگ کورال و ژوراسيك پارك اشاره کرد. اين ريف هاي مرجاني که در شرق جزيره واقع گرديده اند، داراي اکوسيستم غني و زيبايي مي باشند که خيره کننده چشمان هزاران غواص ايراني و خارجي در طول سال است. عمق اين دو سايت به هنگام مد کامل متجاوز از 6 تا 8 متر و هنگام جزر کامل کمتر از 5 متر مي باشد. اين سايت ها از تنوع فراواني از آبزيان برخوردار اند.

از انواع ماهي ها مي توان به: جراح، دخترناخدا، هامور، جاش، ساردين، باراکودا، تون، اژدرماهي، موري ايل، استون فيش، اسکورپيون، دلقک و ريف شارک همچنين سفره ماهيان، اشاره کرد. انواع لابستر و لاک پشت هاي پوزه عقابي و پشت سبز، همچنين مرجان هاي طبقاتي و مغزي و نيز گاها انواعي از سافت کورال در اين سايت ديده مي شوند. پوشش مرجاني سايت که شمالي- جنوبي و در امتداد ساحل به صورت نواري کشيده شده است در جنوب متراکم تر و در شمال کمتر است.

براي دسترسي به اين سايت ها مي توانيد از مراکز غواصي موجود در جزيره و قايق هاي غواصي استفاده کرده و يا مي توان با اتومبيل به ساحل هتل سيمرغ و از آنجا به سايت بيگ كورال به آساني رسيد. اين سايت براي اسنورکلينگ و نيز نايت دايو بسيار مناسب است. همچنين در سايت بيگ کورال صخره هاي زير آبي بسيار زيبايي پديدار مي گردند که مملو از آبزيان ريز از جمله انواع خرچنگها، ميگوها و عنکبوت هاي دريايي بوده که براي عکاسي ماکرو بسيار مناسب است.


موقعیت بر روی نقشه :

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2017 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.18 , All Right Reserved.