آب انبارهای برکه باران ، هرمزگان , بندرعباس

  • آب انبارهای برکه باران

مجموعه آب انبارهای برکه باران بندرعباس شامل ۵ برکه یا آب انبار می گردید که دارای گنبدهای موزون زیبا و منحصر به فردی بوده و مصالح آن سنگ و ملات ساروج است ، این برکه ها دارای چهار دهانه اصلی برای ذخیره آب بوده است. این برکه ها در فضای مشجر وسیعی درخیابان ۲۲ بهمن بندرعباس قراردارند. در محدوده ی دیوار های موزه ی خلیج فارس، آب انبار دیگری هم دیده می شود که وضعیت بسیار بهتری دارد و حداقل هنوز شبیه آب انبار است و می توان امید داشت که بتواند روزی سر و سامان بگیرد.

این آب انبار در زیر سقف قوسی شکلش ، سکوهایی برای نشستن در یک فضای مدور با نرده های چوبی طراحی شده است. البته گویا ورود به این آب انبار حتا برای نظافت هم ممکن نیست، چراکه ورودی آن مسدود شده و حصاری فلزی تمام پنجره هایش را احاطه کرده است.

برکه های باران : دو آب انبار دیگر مجموعه ی برکه های باران خارج از محدوده ی موزه ی خلیج فارس هستند؛ یکی داخل محوطه ای دیوارکشی شده و دیگری داخل بافت شهری پشت موزه ی خلیج فارس. دورتادور محوطه ی یکی از این دو آب انبار، دیوارکشی شده است . گفته می شود این بنا، همان برکه و آب انباری است که برای تفریح در اختیار فرح پهلوی، همسر شاه مخلوع بود.

براساس گفته ی راهنمای محلی، این آب انبار در اختیار شهرداری است و آن ها تا کنون چندبار محوطه را صاف کرده اند تا بتوانند از آن استفاده کنند؛ اما باز هم همه چیز همان طور رها شده است.


آدرس :

آدرس: بندرعباس، بلوار پاسداران، جنب موزه بزرگ بندرعباس


موقعیت بر روی نقشه :

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2017 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.18 , All Right Reserved.