منطقه حفاظت شده کوه کشار ، هرمزگان , بندرعباس

  • منطقه حفاظت شده کوه کشار

منطقه حفاظت شده کوه کشار در استان هرمزگان واقع شده است. این منطقه واقع درشمال جاده بندرعباس بندرلنگه ازطریق جاده شمالی می باشد و با فاصله ای درحدود ۵۰ کیلومتر بزرگترین کانون زیستی اطراف منطقه به شمار می آید . وسعت منطقه ۶۸۷۵۰ هکتار است. منطقه جنوبی کشار که بیشتر به صورت دشت هموار است، با ارتفاع ۷۰ متر از سطح دریا دارای کمترین ارتفاع بوده و کوه گیشو با ارتفاع ۱۶۷۸ متربلندترین نقطه ارتفاعی منطقه می باشد. کوه کشار طاقدیس بزرگیست که درادامه چین خوردگی های زاگرس قرارداشته وبین این منطقه وکوه گنو رودخانه کل حایل شده است. درضلع جنوبی دارای دشت های هموار و در قسمتهای غربی بیشتر تپه ماهوری می باشد ولی درمجموع این منطقه تغییرات کمربندهای ارتفاعی دشت تا کوهستان رادربرمی گیرد ولی سیمای اغلب آن کوهستانی است. نام کشار اقتباس از واژه کشاورزی به دلیل کشاورزی پر رونق آن در قدیم الایام گرفته شده و از کشتزار گرفته شده است.


موقعیت بر روی نقشه :

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2017 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.18 , All Right Reserved.