اقامتگاه بوم گردی طاها ، شیراز

 • آدرس : شیراز، سه راه نمازی ، به سمت حرم شاهچراغ، کوچه کلانتری عباسی، محله سنگ سیاه، بعد از مسجد مشیر، روبه روی کلیسای ارامنه، پلاک 43
  • اقامتگاه بوم گردی طاها
  • بوم گردی طاها
  • بوم گردی طاها
  • بوم گردی طاها
  • بوم گردی طاها
  • بوم گردی طاها
  • بوم گردی طاها
  • بوم گردی طاها
  • بوم گردی طاها
  • بوم گردی طاها  • رزرو اتاق
  • اطلاعات اقامتگاه
  • امکانات اقامتگاه
  • مکان اقامتگاه روی نقشه
  • نظرات
  اتاق 101

  1 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  بدون سرویس

  طبقه همکف ساختمان اصلی ، فاقد پنجره و دارای نورگیر 

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 102

  2 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  سرویس بهداشتی

  طبقه همکف ساختمان اصلی ، دارای یک تخت دبل

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 103

  4 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  سرویس بهداشتی

  طبقه همکف ساختمان اصلی ، دارای چهار تخت سینگل

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 104

  3 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  سرویس بهداشتی

  طبقه همکف ساختمان اصلی ، فاقد پنجره و دارای نور گیر

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 105

  2 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  سرویس بهداشتی

  طبقه اول ساختمان اصلی ، دارای یک تخت دبل

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 106

  1 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  سرویس بهداشتی

  طبقه اول ساختمان اصلی 

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 107

  2 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  سرویس بهداشتی

  طبقه اول ساختمان اصلی ، دارای دو تخت سینگل

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 108

  5 نفر

  1 نفر اضافه

  صبحانه رایگان

  سرویس بهداشتی

  طبقه اول ساختمان اصلی ، دارای پنج تخت سینگل

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 109

  2 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  بدون سرویس

  طبقه اول ساختمان اصلی ، دارای دو تخت سینگل ، فاقد پنجره و دارای نورگیر 

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 110

  2 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  بدون سرویس

  طبقه اول ساختمان دوم ، دارای دو تخت سینگل

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 111

  5 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  بدون سرویس

   زیرزمین ساختمان دوم  ، دارای پنج تخت سینگل

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 112

  3 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  بدون سرویس

  طبقه اول ساختمان دوم ، دارای سه تخت سینگل

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 113

  3 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  بدون سرویس

  طبقه همکف ساختمان دوم ، دارای سه تخت سینگل

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق 114

  2 نفر

  نفر اضافه ندارد

  صبحانه رایگان

  بدون سرویس

  طبقه همکف ساختمان دوم ، دارای دو تخت سینگل

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  بستن


  • پنجشنبه 10 مهر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اطلاعات اقامتگاه

   اقامتگاه بوم گردی طاها شیراز

  شیراز همواره یکی از انتخاب های هر ایرانی برای سفر و گردش در فصول مختلف سال بوده و گزینش اقامتگاه بوم گردی که حال و هوای سفر را برای آن ها سنتی جلوه دهد، از علاقه مندی های هر گردشگر خوش ذوقی است که خانه های قدیمی با درهای چوبی و پنجره های شیشه رنگی در چهار طرف حیاطی با صفا را به ساختمان های مدرن و سر به آسمان کشیده امروزی ترجیح می دهد. اقامتگاه بوم گردی طاها از ان خانه های سنتی است که در بافت تاریخی شهر شیراز، محله سنگ سیاه و پشت امامزاده بی بی دختران واقع شده است به گونه ای که دسترسی آن به سایر ساختمان های تاریخی شیراز آسان بوده و گردشگران می توانند به بازدید از سایت های تاریخی و مکان های مهم شیراز بروند. اقامتگاه بوم گردی طاها با دیوارهای بلند و درختان نارنج و پرتقال می تواند یک محیط مناسب برای مسافران ایجاد کند. اتاق هایی با آجرهای قدیمی و سنگی و درهای چوبی از ویژگی های هیجان انگیزاین خانه به شمار می اید.

  مدیریت طاها سعی برآن داشته تمام شرایطی که در دوران قاجار در جریان بوده را با همان حس و حال حفظ کند. در گذشته معماری اتاق ها به گونه ای بوده که متناسب با فصول سال طراحی میشد . اتاق هایی با سقف بلند و فضایی وسیع مناسب برای ایام گرم سال و اتاق های زمستان نشین، اتاق هایی با سقف کوتاه هستند که با صرف کمترین هزینه و انرژی می توان ان را گرم نگه داشت. نقاشی ها ی روی دیوارها و گچ کاری های داخل اتاق و جلوه گری فرش لچک ترنج و پشتی های دستباف جذابیت های این خانه را دو چندان کرده . صبح ها با تابیدن افتاب بر روی شیشه های رنگی پنجره ها، زیبایی خود را تماما به رخ میکشد و افتادن لکه های رنگی نور بر روی طاقچه های اتاق ارسی زیبایی خانه را به حدکمال می رساند، صد البته که ساخت پنجره هابه صورت اشکال هندسی و کوچک تنها برای زیبایی نبوده و با این روش آفتاب گرم مناطق کویری ، ملایم تر و قابل تحمل تر و البته دلنشین میشده است.

  حیاط مرکزی بوم گردی طاها که اتاق هابه دور آن چیده شده باشند از ویژگی های معماری سنتی ایرانی است که درهر خانه قدیمی به چشم می خورد. این حیاط ها قلب خانه محسوب میشدند که حوض اب در وسط آن و وجود باغچه هایی پرگل و درختان تنومند فضای حیاط را چنان فرح بخش و با صفا می کرده که جز برای رفت و امد و مسیر ارتباطی بین اتاق ها از ان برای مراسم مختلف خانه همچون مراسم مذهبی و جشن ها وعروسی ها آن را اذین و چراغ می بستند که تبدیل به فضای دنجی برای دورهمی های خانوادگی می شده است. سازمان دهی فضاهای محصور حیاط به گونه ای بود که با تغییرات فصلی و کارکردها ی مختلف اتاق های مجاور متناسب باشد. در طراحی و دکوراسیون حیاط ها معمولا از کاشی های رنگی و رنگ های شاد استفاده میشد.

  اقامتگاه بوم گردی طاها نمونه برجسته یک خانه سنتی با فضای گرم و صمیمی قدیم ایران بوده که با تجهیز آن به امکانات رفاهی و اقامتی به روز، پذیرای گردشگران ایرانی و توریست های خارجی می باشد. طاها دارای دو ساختمان است که ساختمان اول آن 14 باب اتاق ( شامل دو باب اتاق یک تخته ، سه باب اتاق دو تخته ، چهار باب اتاق سه تخته و یک اتاق پنج تخته و یک باب اتاق شاه نشین هفت تخته )  و ساختمان دوم 6 باب اتاق ( شامل دو باب اتاق یک تخته، دو باب اتاق دو تخته و یک باب اتاق پنج تخته ) دارد . 

  دقت کنید که اتاق های ساختمان اول دارای سرویس بهداشتی و اختصاصی هستند ولی میهمانان اتاق های ساختمان دوم مستلزم به استفاده از سرویس بهداشتی و حمام مشترک هستند .

  سیستم گرمایشی و سرمایشی اتاق های طاها اسپیلیت بوده و پارکینگ غیرمسقف برای استفاده میهمانان در نظر گرفته شده است . 

   

  فاصله بوم گردی طاها تا:

  شاهچراغ : 700 متر ، 9 دقیقه پیاده

  نارنجستان قوام : 2.2 کیلومتر، 10 دقیقه با ماشین

  حافظیه : 3.6 کیلومتر، 11 دقیقه با ماشین

  سعدیه : 7.3 کیلومتر، 17 دقیقه با ماشین

  باغ ارم : 4.5کیلومتر، 13 دقیقه با ماشین

  بازار وکیل :  2.7 کیلومتر، 10 دقیقه با ماشین

  اگر در فصل شلوغ به شیراز سفر کنید و قبل از سفرتان جایی را برای اقامتتان رزرو نکرده باشید قطعا دچار دردسر خواهید شد . اگر به دنبال اقامت در نزدیکی بازار وکیل هستید علاوه بر بوم گردی طاها اقامتگاه های دیگری نیز مانند اقامتگاه ستایش ، بوم گردی سی راه ،  اقامتگاه پنج دری ، گلستان راز و پرهامی نیز در این محدوده وجود دارند که همگی سنتی و راحت هستند و با خیال راحت میتوانید یکی ازین بوم گردی ها را برای اقامتتان انتخاب کرده و رزرو کنید .

   


  مکان اقامتگاه روی نقشه  از مجموع 0 نظر ثبت شده

  امتیاز اقامتگاه از دید کاربران

  در حال حاظر برای این اقامتگاه امتیازی ثبت نشده است!!

  آخرین نظر کاربران

  برای این اقامتگاه نظری ثبت نشده است!!

  شما اولین کسی باشید که نظر خود را درباره این اقامتگاه با ما به اشتراک می گذارید ...  ثبت نظر و امتیاز
  نظافت هتل

  نظافت اتاق

  خدمات هتل و برخورد کارکنان

  کیفیت غذا و رستوران  سامانه گردشگری و رزرو اقامتگاه بوم گردی پارمین


  سامانه رزرواسیون اینترنتی پارمین مرجع کامل معرفی و رزرو اقامتگاه بوم گردی در سراسر ایران ، قدم ابتدایی خود را امکان رزرو آنلاین هتل و اقامتگاه بوم گردی در تمامی شهر های ایران برای مسافرین فراهم نموده است.این سامانه با عقد قرار داد با هتل ها و اقامتگاه های سراسر ایران و ارسال مسافر به آن ها در ایام مختلف سال، رزرو هتل ها و اقامتگاه بوم گردی را با تخفیف به مسافرین محترم ارائه میدهد.این سامانه با معرفی جاذبه های گردشگری در هر شهر و نشان دادن موقعیت آن جاذبه تا هتل و اقامتگاه< ،انتخاب را آسان تر و با معرفی جاذبه در نزدیکی هر هتل و اقامتگاه در تمامی شهر های ایران،مسیرهای گردشگری مناسب را به شما پیشنهاد میدهد.  این سامانه اقامتگاه بوم گردی در سراسر کشور را با نازل ترین قیمت ها برای شما عزیزان ضمانت می کند.


  از شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما خوشحال می شویم

  تلفن پاسخ گویی به شکایات : 03136291123

  ارتباط جهت پشتیبانی رزرو

   

  به پارمین اعتماد کنید

  logo-samandehi

  سامانه گردشگری و رزرو اقامتگاه بوم گردی پارمین با رزرو اقامتگاه سنتی و مدرن در تهران،اصفهان، کیش، مشهد، شیراز و ... جهت سفرهای کاری، خانوادگی، توریستی بوده و علاوه بر رزرو اینترنتی اقامتگاه بوم گردی سنتی، به صورت تلفنی نیز در تمام طول سفر همراه شما می باشد.

  طراحی سایت رایان پرتو


  سامانه گردشگری و رزرو اقامتگاه بوم گردی پارمین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید