هتل مجلل درویشی مشهد ، مشهد

 • آدرس : مشهد، خیابان امام رضا(ع)، بین امام رضا 24 و 26
  • هتل مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد
  • مجلل درویشی مشهد  • رزرو اتاق
  • اطلاعات هتل
  • امکانات هتل
  • مکان هتل روی نقشه
  • نظرات
  یک تخته

  1 نفر

  نفر اضافه ندارد

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  دو تخته

  2 نفر

  نفر اضافه ندارد

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  سه تخته

  3 نفر

  نفر اضافه ندارد

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  چهار تخته

  4 نفر

  نفر اضافه ندارد

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  یک تخته (اکونومی)

  1 نفر

  نفر اضافه ندارد

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  دو تخته (اکونومی)

  2 نفر

  نفر اضافه ندارد

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  سه تخته (اکونومی)

  3 نفر

  نفر اضافه ندارد

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  چهار تخته(اکونومی)

  4 نفر

  نفر اضافه ندارد

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  دوبلکس(پرزیدنتال)

  2 نفر

  2 نفر اضافه

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  دوبلکس vip ( عرب . چین . هند )

  4 نفر

  2 نفر اضافه

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  دوبلکس ویژه vip ( ایران باستان - ایران اسلام )

  4 نفر

  2 نفر اضافه

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  سوئیت دو تخته فصل

  2 نفر

  2 نفر اضافه

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  سوئیت دو تخته (اکونومی)

  2 نفر

  2 نفر اضافه

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  سوئیت امپریال

  2 نفر

  2 نفر اضافه

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق امپریال

  3 نفر

  نفر اضافه ندارد

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  پنت هوس اسپا

  2 نفر

  1 نفر اضافه

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق آینده

  2 نفر

  1 نفر اضافه

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  پنت هاوس روم

  2 نفر

  2 نفر اضافه

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اتاق کوئین

  2 نفر

  1 نفر اضافه

  برای 1 شب
  به ازای هر اتاق

  -

  -

  تعداد اتاق : + 1 -
  نفر اضافه: + 0 -
  مجموع هزینه: -
  نیاز به هماهنگی با اقامتگاه

  در حال بروز رسانی اطلاعات

  بستن


  • شنبه 8 آذر
  • قیمت هر اتاق

  • -

   -


  • قیمت سرویس اضافه (ریال)
  • -

  بستن


  اطلاعات هتل

  دلایل انتخاب هتل : هتل درویشی تنها به فاصله چند دقیقه از حرم امام رضا واقع گردیده است.
  خدمات :
 • ترانسفر رایگان رفت و برگشت فرودگاهی
 • ترانسفر رفت به حرم به صورت رایگان
 • ارائه خدمات مجموعه آبی به صورت رایگان

 • هتل مجلل درویشی مشهد

  هتل مجلل درویشی مشهد یکی از لوکس‌ترین هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد است که با تلفیقی از معماری مدرن و کلاسیک، در سال 90 افتتاح گردید. این هتل 20 طبقه، 223 باب فضای اقامتی شامل: اتاق یک تخته، اتاق دو تخته، اتاق سه تخته، اتاق چهارتخته، اتاق یک تخته اکونومی، دوتخته اکونومی، سه تخته اکونومی، چهارتخته اکونومی، اتاق دوبلکس (پرزیدنتال)، اتاق دوبلکس وی آی پی، سوئیت دوتخته فصل، سوئیت دوتخته (اکونومی)، سوئیت امپریال، اتاق امپریال، پنت هوس اسپا، اتاق آینده، پنت هوس روم و اتاق کوئین را در خود جای داده‌است. هتل مجلل درویشی با زیربنایی در حدود 30000 مترمربع، در جشنواره بنای برتر، به عنوان بنای برگزیده انتخاب شد. این هتل به عنوان اولین هتل هوشمند و بزرگ‌ترین هتل آتریوم کشور شناخته می‌شود.

  ویژگی‌های هتل مجلل درویشی مشهد

  مهم‌ترین ویژگی هتل مجلل درویشی مشهد، نزدیکی به حرم مطهر امام رضا می‌باشد. این هتل بسیار مجلل، دارای بالاترین استانداردهای مهندسی می‌باشد و امکانات بی‌نظیری مانند: رستوران آتریوم با سرو انواع غذاهای سنتی، رستوران فرنگی روف گاردن، رستوران ایتالیایی فیروزه، فست فود، کافی شاپ، چایخانه سنتی، سالن آمفی تئاتر، مجموعه آبی شامل: استخر، سونا، جکوزی، حمام ترکی، اسپا، سالن بدنسازی، سالن ماساژ، مرکز خرید لوکس، فروشگاه صنایع دستی، لاندری، خشکشویی، آژانس مسافرتی، اتاق بازی، کافی نت و فضای سبز زیبا را در خود جای داده‌است به گونه‌ای که میهمانان گرامی از دریافت هرگونه خدمات از بیرون هتل بی‌نیاز خواهند بود. این هتل در محدوده طرح ترافیک قرار گرفته‌است.

  قوانین هتل

  قوانین پذیرش: همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر به منظور پذیرش خانم تنها الزامیست. صیغه‌نامه باید حاوی مهر برجسته باشد. نرخ اقامت مسافران خارجی از نرخ اعلام شده بر روی سایت بیشتر می‌باشد. خدمات رایگان: استقبال فرودگاهی رایگان می‌باشد. اقامت کودکان زیر 2 سال در صورت عدم استفاده از سرویس اضافه رایگان و کودکان 2 تا 6 سال نیم‌بها می‌باشد. صبحانه رایگان می‌باشد. پارکینگ رایگان. سرویس اضافه به صورت تخت می‌باشد. برای اطلاع از آخرین قوانین هتل با ما در تماس باشید.

  ارتباط با سامانه

  شما می‌توانید رزرو هتل‌های مشهد با بیشترین تخفیف را از طریق سامانه جامع گردشگری پارمین انجام دهید. اقامتی دلنشین به همراه بازدید از زیبایی‌های شهر مشهد مانند حرم مطهر امام رضا(ع)، مسجد گوهر شاد، شاندیز، پارک ساحلی آفتاب، شهربازی پارک ملت سفری خاطره انگیز و فراموش نشدنی را برای شما رقم خواهد زد. همچنین شما می‌توانید برای برنامه‌ریزی سفر مطابق با سلیقه و بودجه خود با گروه ما در ارتباط باشید و ما را در تمامی لحظات سفر همراه خود بدانید.

  جهت رزرو هتل مجلل درویشی مشهد از طریق رزرواسیون هتل پارمین با شماره 02144895867 تماس بگیرید.

  قیمت ها در ایام ویژه متفاوت می باشد.


  فاصله هتل مجلل درویشی مشهد از اماکن مهم خدماتی-گردشگری

  فاصله از هتل تا حرم مطهر: 11 دقیقه باخودرو، 22 دقیقه پیاده‌روی

  فاصله از هتل تا پارک و شهربازی ملت: 14.4 کیلومتر (23 دقیقه با خودرو)

  فاصله از هتل تا پارک کوهسنگی: 9.5 کیلومتر (20 دقیقه با خودرو)

  فاصله از هتل تا مجتمع تجاری زیست خاور: 2.8 کیلومتر (15 دقیقه با خودرو)

  فاصله از هتل تا مجتمع گردشگری و رستوران باباقدرت: 2.3 کیلومتر (10 دقیقه با خودرو)

  فاصله از هتل تا بازار رضا: 10 دقیقه با خودرو، 19 دقیقه پیاده‌روی

  فاصله از هتل تا آرامگاه فردوسی: 38.9 کیلومتر (47 دقیقه با خودرو)

  فاصله از هتل تا منطقه ییلاقی شاندیز: 38.5 کیلومتر (45 دقیقه با خودرو)

  فاصله از هتل تا منطقه گردشگری زشک: 52.4 کیلومتر (1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو)

  فاصله از هتل تا نمایشگاه بین المللی مشهد: 22 کیلومتر (30 دقیقه با خودرو)

  فاصله از هتل تا پایانه مسافربری: 3.6 کیلومتر (13 دقیقه با خودرو)

  فاصله از هتل تا ایستگاه راه‌آهن: 6.8 کیلومتر (19 دقیقه با خودرو)

  فاصله از هتل تا فرودگاه بین‌المللی مشهد: 7.1 کیلومتر (18 دقیقه با خودرو)


  لیست جاذبه‌های گردشگری

  نام جاذبه

  آدرس جاذبه

  باغ پرندگان مشهد مشهد، میدان خیام، منطقه گردشگری سپاد، جنب مجتمع الماس
  شهربازی ملت مشهد، حاشیه بزرگراه وکیل‌آباد، ضلع شمال غربی تقاطع آزادی
  شهربازی سرزمین عجایب مشهد، بلوار خیام شمالی، پاساژ بزرگ الماس شرق
  پارک جنگلی وکیل‌آباد مشهد، بلوار وکیل‌آباد، نرسیده به میدان آزادی
  پارک ارم مشهد مشهد، گلشهر، بلوار شهید اوینی
  طرقبه مشهد، انتهای جاده وکیل‌آباد، جاده طرقبه
  موزه نادری مشهد، چهارراه شهدا
  باغ خونی مشهد، میدان بسیج، خیابان امام خمینی
  پارک علمی پروفسور بازیما مشهد، انتهای بلوار خیام، منطقه گردشگری سپاد، طبقه چهارم مجتمع تجاری وصال
  حمام مهدی قلی بیک مشهد، ابتدای بازار بزرگ، روبروی مسجد هفتاد و دو تن
  موزه نان مشهد، کیلومتر 17 بزرگراه آسیایی، بعد از سه راه فردوسی
  موزه بزرگ تاریخ طبیعی خراسان مشهد، خیابان آزادی، دانشگاه فردوسی
  آرامگاه فردوسی مشهد، بزرگراه آسیایی، سه راه فردوسی، شهر توس
  بازار رضا مشهد، بین میدان هفده شهریور و فلکه آب، خیابان سلیمان خاطر
  مجتمع گردشگری و رستوران باباقدرت مشهد، میدان 17 شهریور، بلوار صدر، نبش صدر 16
  پارک کوهسنگی مشهد، بزرگراه کلانتری، بلوار برادران خلیلی

  مکان هتل روی نقشه  از مجموع 0 نظر ثبت شده

  امتیاز اقامتگاه از دید کاربران

  در حال حاظر برای این اقامتگاه امتیازی ثبت نشده است!!

  آخرین نظر کاربران

  برای این اقامتگاه نظری ثبت نشده است!!

  شما اولین کسی باشید که نظر خود را درباره این اقامتگاه با ما به اشتراک می گذارید ...  ثبت نظر و امتیاز
  نظافت هتل

  نظافت اتاق

  خدمات هتل و برخورد کارکنان

  کیفیت غذا و رستوران  سامانه گردشگری و رزرو اقامتگاه بوم گردی پارمین


  سامانه رزرواسیون اینترنتی پارمین مرجع کامل معرفی و رزرو اقامتگاه بوم گردی در سراسر ایران ، قدم ابتدایی خود را امکان رزرو آنلاین هتل و اقامتگاه بوم گردی در تمامی شهر های ایران برای مسافرین فراهم نموده است.این سامانه با عقد قرار داد با هتل ها و اقامتگاه های سراسر ایران و ارسال مسافر به آن ها در ایام مختلف سال، رزرو هتل ها و اقامتگاه بوم گردی را با تخفیف به مسافرین محترم ارائه میدهد.این سامانه با معرفی جاذبه های گردشگری در هر شهر و نشان دادن موقعیت آن جاذبه تا هتل و اقامتگاه< ،انتخاب را آسان تر و با معرفی جاذبه در نزدیکی هر هتل و اقامتگاه در تمامی شهر های ایران،مسیرهای گردشگری مناسب را به شما پیشنهاد میدهد.  این سامانه اقامتگاه بوم گردی در سراسر کشور را با نازل ترین قیمت ها برای شما عزیزان ضمانت می کند.


  از شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما خوشحال می شویم

  تلفن پاسخ گویی به شکایات : 03136291123

  ارتباط جهت پشتیبانی رزرو

   

  به پارمین اعتماد کنید

  logo-samandehi

  سامانه گردشگری و رزرو اقامتگاه بوم گردی پارمین با رزرو اقامتگاه سنتی و مدرن در تهران،اصفهان، کیش، مشهد، شیراز و ... جهت سفرهای کاری، خانوادگی، توریستی بوده و علاوه بر رزرو اینترنتی اقامتگاه بوم گردی سنتی، به صورت تلفنی نیز در تمام طول سفر همراه شما می باشد.

  طراحی سایت رایان پرتو


  سامانه گردشگری و رزرو اقامتگاه بوم گردی پارمین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید